ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 10/2565 เรื่อง เตือนภัยการถูกหลอกให้เดินทางไปทำงานในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว

ประกาศและประชาสัมพันธ์