ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เรื่องการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล

PDF อัตราค่าธรรมเนียม (Consular service fees, including visa)

ประกาศและประชาสัมพันธ์