ขยายเวลาการเสนอชื่อบุคคล/องค์กรเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 จากวันที่ 31 พ.ค. 65 เป็นวันที่ 30 มิ.ย. 65

https://drive.google.com/drive/folders/1CaOEheSIa6L3BIKSzaEQSho87WKUPBhf

ประกาศและประชาสัมพันธ์