บทความใหม่ที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ Thailand NOW “How Football Stadiums Changed the Game in Thailand” บอกเล่าที่มาของฟุตบอลไทย และความสำคัญของสนามกีฬา ซึ่งเชื่อมสู่อนาคตของวงการฟุตบอลไทย

บทความใหม่ที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ Thailand NOW “How Football Stadiums Changed the Game in Thailand” บอกเล่าที่มาของฟุตบอลไทย และความสำคัญของสนามกีฬา ซึ่งเชื่อมสู่อนาคตของวงการฟุตบอลไทย

https://www.thailandnow.in.th/life-society/how-football-stadiums-changed-the-game-in-thailand/?fbclid=IwAR3sXWB6eX7sNHoefQxjkqq5zU3DOXpkChKIjzHcpfAh26it2LyqwlKjURY

ประกาศและประชาสัมพันธ์