สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำสื่อมวลชน สปป.ลาวเยี่ยมชมโครงการสำคัญในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำสื่อมวลชน สปป.ลาวเยี่ยมชมโครงการสำคัญในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 นางสาวจิรัสยา พีรานนท์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นำคณะสื่อมวลชนจากสมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. จันทบุรี และโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (วังจันทร์วัลเลย์) จ. ระยอง ตามลำดับ

คณะสื่อมวลชนดังกล่าว นำโดยนายสะหวันคอน ราชมุนตรี ประธานสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว และคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว ประกอบด้วยนายสูนทอน คันทะวง รองประธานสมาคมฯ นายวิไล มะนีลัด รองผู้อำนวยการใหญ่สำนักข่าวสารประเทศลาว นายวันนะสิน สิมมะวง รองหัวหน้ากรมสื่อมวลชน กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยวแห่งสปป.ลาว นายทองลิด เหลี่ยมไซยะจัก ที่ปรึกษาสมาคมฯ และหัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ-สังคม นายบุนทอง กองมะนี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของสมาคมฯ และผู้สื่อข่าว สำนักข่าว Vientiane Times และนางมะโนลี แก้วคุนบอลิสัก พนักงานผู้ช่วยงานห้องการบริหารของสมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว และผู้ประกาศข่าวจากวิทยุแห่งชาติลาว

โดยในวันที่ 15 กันยายน 2565 คณะฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ้าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. จันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเล ปัจจุบันได้พัฒนาพื้นที่จากบริเวณยอดเขาจนไปสู่ท้องทะเล ทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้บนพื้นที่สูง การส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมตามพื้นที่ การแปรรูปผลผลิตการประมง ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การอนุรักษ์ป่าชายเลน การเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง และการท่องเที่ยวเชิงพัฒนา

ต่อมาในวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะได้เข้าเยี่ยมชมโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (วังจันทร์วัลเลย์) จ. ระยอง โดยมีนายอนุรักษ์ วงศ์เรือง ผู้จัดการหน่วยวิศวกรรมและการก่อสร้างและคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการฯ ซึ่งเป็นเมืองอัจฉริยะที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีแผนพัฒนาพื้นที่โครงการฯ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) พื้นที่เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ (Education Zone) (2) พื้นที่เพื่อการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Zone) และ (3) พื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (Community Zone)

นอกจากนี้ ในวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ Managing Director International นายธาตรี จิรบรรจงจิต Managing Director และนายธานี ลิมปนารมณ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ ใน สปป.ลาว และการดำเนินงานในอนาคต

กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำสื่อมวลชน สปป.ลาว เยือนประเทศไทยของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่จัดขึ้นร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2565 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนสปป. ลาว – ไทย เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและเพิ่มพูนความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ

ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວ, ນັກໜັງສືພິມແຫ່ງປະເທດໄທ ນຳສື່ມວນຊົນ ສປປ ລາວ ຢ້ຽມຊົມໂຄງການສຳຄັນໃນປະເທດໄທ.

ລະຫວ່າງວັນທີ 15 -16 ກັນຍາ 2022 ທ່ານນາງ ຈິຣັດສະຍາ ພີລານົນ ອັກຄະຣາຊະທູດ ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ມົງຄົນ ບາງປຣະພາ ນາຍົກສະມາຄົມນັກຂ່າວ, ນັກໜັງສືພິມ ແຫ່ງ ປະເທດໄທ. ນຳຄະນະສື່ມວນຊົນຈາກສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ້ຽມຊົມສູນການສຶກສາການພັດທະນາອ່າວຄຸ້ງກະເບນອັນເນື່ອງມາຈາກພະຣາດຊະດຳຣິ ຈັງຫວັດຈັນທະບູລີ ແລະ ໂຄງການນະວັດຕະກຳລະບຽບເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ (ວັງຈັນວັລເລ) ຈັງຫວັດລະຍອງ ຕາມລຳດັບ.

ຄະນະສື່ມວນດັ່ງກ່າວ, ນຳໂດຍທ່ານສະຫວັນຄອນ ຣາຊະມຸນຕຣີ ປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະກອບດ້ວຍທ່ານ ສູນທອນ ຄັນທະວົງ ຮອງປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ, ທ່ານ ວິໄລ ມະນີລັດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ, ທ່ານ ວັນນະສິນ ສິມມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສື່ມວນຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານ ທອງລິດ ຫຼ່ຽມໄຊຍະຈັກ ທີ່ປຶກສາສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແລະ ເປັນຫົວໜ້າບັນນາທິການໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທ່ານ ບຸນທອງ ກອງມະນີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຊາສຳພັນ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແລະ ຜູ້ສື່ຂ່າວສຳນັກຂ່າວ Vientiane Times ແລະ ນາງ ມະໂນລີ ແກ້ວຄຸນບໍລິສັກ ພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍວຽກຫ້ອງການບໍລິຫານຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແລະ ເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວຈາກວິທະຍຸ ແຫ່ງຊາດລາວ.

ໂດຍໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2022 ຄະນະສື່ມວນຊົນລາວ ໄດ້ຢ້ຽມຊົມສູນສຶກສາການພັດທະນາອ່າວຄຸ້ງກະເບນອັນເນື່ອງມາຈາກພະຣາດຊະດຳຣິ ຈັງຫວັດຈັນທະບູລີ. ເຊິ່ງເປັນໂຄງການໃນພະຣາດຊະດຳຣິຂອງພະບາດສົມເດັດພະບໍຣົມຊະນະກາທິເບດ ມະຫາພູມິພົນອະດຸນຍະເດດມະຫາຣາດ ບໍຣົມມະນາດບໍພິດ ເພື່ອພັດທະນາອາຊີບການປະມົງ ແລະ ການກະເສດໃນພື້ນທີ່ດິນຊາຍຝັ່ງທະເລ. ປັດຈຸບັນ ໄດ້ພັດທະນາພື້ນທີ່ຈາກບໍລິເວນຍອດພູເຂົາຈົນໄປສູ່ທ້ອງທະເລ ທັງການອະນຸລັກປ່າໄມ້ເທິງພື້ນທີ່ສູງ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດເສດຖະກິດທີ່ເໝາະສົມຕາມພື້ນທີ່, ການແປຮູບຜົນຜະລິດການປະມົງ, ການສົ່ງເສີມການເພາະລ້ຽງສັດນ້ຳຊາຍຝັ່ງ, ການອະນຸລັກປ່າຊາຍເລນ, ການເພີ່ມຊັບພະຍາກອນສັດນ້ຳຊາຍຝັ່ງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເຊີງພັດທະນາ.

ຕໍ່ມາໃນວັນທີ່ 16 ກັນຍາ 2022 ຄະນະສື່ມວນຊົນລາວ ໄດ້ຢ້ຽມຊົມໂຄງການນະວັດຕະກຳລະບຽງເສດຖະກິດພາກຕາເວັນອອກ (ວັງຈັນວັລເລ) ຈັງຫວັດລະຍອງ. ໂດຍມີທ່ານ ອະນຸຣັກ ວົງເຮືອງ ຜູ້ຈັດການໜ່ວຍວິສາວະກຳ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄະນະໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ແລະ ບັນຍາຍສະຫຼຸບກ່ຽວກັບໂຄງການ ຊຶ່ງເປັນເມືອງອັດສະລິຍະທີ່ເກີດຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສັດ ປຕທ. ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ ກັບສຳນັກງານພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ (ສວທຊ.) ກະຊວງອຸດົມການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ວິໄຈ ແລະ ນະວັດຕະກຳ. ໂດຍມີແຜນພັດທະນາພື້ນທີ່ໂຄງການເປັນ 3 ສ່ວນ ໄດ້ແກ່: (1) ພື້ນທີ່ເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ (Education Zone) (2) ພື້ນທີ່ເພື່ອການວິໄຈ ແລະ ພັດດທະນານະວັດຕະກຳ (Innovation Zone) (3) ພື້ນທີ່ເພື່ອການຢູ່ອາໄສ ພ້ອມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ (Community Zone).

ນອກຈາກນີ້,ໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 2022 ຄະນະສື່ມວນຊົນລາວ ໄດ້ຮ່ວມຮັບປະທານອາຫານຄໍ່າກັບຄະນະຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດ ຊີພີ ອໍ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) ໄດ້ແກ່ທ່ານ ໄຊໂຣດ ທິວັດມັ່ນຈະເລີນ Managing Director International , ທ່ານ ທາຕຣີ ຈິຣະບັນຈົງຈິດ Managing Director ແລະ ທ່ານ ທານີ ລິມປະນາຣົມ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປອາວຸໂສ ໂດຍໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງບໍລິສັດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການດຳເນີນງານໃນອະນາຄົດ.

ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການນຳສື່ມວນຊົນ ສປປ ລາວ ຢ້ຽມຢາມປະເທດໄທຂອງສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ທີ່ຈັດຂຶ້ນຮ່ວມກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວ, ນັກໜັງສືພິມແຫ່ງປະເທດໄທ ລະຫວ່າງວັນທີ 13-17 ກັນຍາ 2022 ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສື່ມວນຊົນ ສປປ ລາວ – ໄທ. ເສີມສ້າງທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ເພີ່ມພູນຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີທີ່ດີລະຫວ່າງປະຊາຊົນທັງສອງຝ່າຍ.

ประกาศและประชาสัมพันธ์