เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมอำลารองศาสตราจารย์ ดร. พุด สิมมาลาวง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แห่ง สปป. ลาว ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมอำลารองศาสตราจารย์ ดร. พุด สิมมาลาวง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แห่ง สปป. ลาว ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้เข้าเยี่ยมอำลา รองศาสตราจารย์ ดร. พุด สิมมาลาวง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แห่ง สปป. ลาว เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565

เอกอัครราชทูตฯ ย้ำว่า การศึกษาเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างสองฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเชื่อมโยงการขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและภูมิภาคอาเซียนในอนาคต รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับ สปป.ลาว ในการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการและทักษะเฉพาะด้านให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและประชาชนลาว โดยกำหนดที่จะมอบทุนการศึกษาแก่ สปป. ลาว ทั้งทุนระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ทุนอบรมระยะสั้น และทุนอบรมระยะยาว มากกว่า 700 ทุน โดยครอบคลุมสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการพัฒนาประเทศและตลาดแรงงานของ สปป.ลาว

ເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເຂົ້າພົບຢ້ຽມອໍາລາ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນໂອກາດອໍາລາຕໍາແໜ່ງກະສຽນອາຍຸລັດຖະການ

ໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022 ທ່ານ ເຈດສະດາ ກະຕະເວທິນ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມອໍາລາ ຮອງສາດສະດາຈານ ປອ. ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດທີ່ຈະກະສຽນອາຍຸລັດຖະການ ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022.

ເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ເນັ້ນວ່າ ການສຶກສາເປັນໜຶ່ງໃນເສົາຫຼັກສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ເພື່ອທີ່ມຸ່ງສົ່ງເສີມການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນເພື່ອກຽມຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືທີ່ໃກ້ຊິດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນດ້ານການເຊື່ອມໂຍງການຂົນສົ່ງໃນອະນຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ພາກພື້ນອາຊຽນໃນອະນາຄົດລັດຖະບານໄທໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການຮ່ວມມືກັບ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ ແລະ ທັກສະສະເພາະດ້ານໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນທັງພາກລັດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍກຳນົດທີ່ຈະມອບທຶນການສຶກສາແກ່ ສປປ ລາວ ທັງທຶນລະດັບປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກ, ທຶນຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ແລະ ທຶນຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວ ຫຼາຍກວ່າ 700 ທຶນ ທີ່ກວມເອົາສາຂາທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.

ประกาศและประชาสัมพันธ์