ประกาศสถาน​เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 23/2565 เรื่อง การเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนรู (Noru)


ประกาศและประชาสัมพันธ์