ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

ประกาศและประชาสัมพันธ์