การสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand ของไทย

https://drive.google.com/drive/folders/1Tcw4KGhtRTXBtH1fz-YRJ29QogCFnr49?usp=sharing

ประกาศและประชาสัมพันธ์