ขอเชิญรับชมรูปภาพเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

https://drive.google.com/drive/folders/1ntOiXtqlY4BOcAohVMq1rQvRQ2roTeYg?usp=sharing

ประกาศและประชาสัมพันธ์