ทองคำ อัญมณีล้ำค่าแห่ง สปป. ลาว

https://thaibizlaos.com/lao/news/detail.php?cate=news-hilight&id=22570

ประกาศและประชาสัมพันธ์