ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต


Announce