ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เรื่อง หน่วยทันตกรรมพระราชทาน เปิดให้บริการที่โรงพยาบาลมิตรภาพ นครหลวงเวียงจันทน์


Announce