ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการดำเนินโครงการของหน่วยงานในพระองค์ โดยให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เลขที่ 15 บ้านโพนสีนวน ถนนบุลีจัน เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ โดยเตรียมบัตรประชาชนมาด้วย ระหว่างวันที่ 1 – 20 กันยายน 2560 ระหว่าง 08.00 – 16.00 น. โดยประเภทของงานที่สามารถอาสาปฏิบัติ ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา (สถานที่) งานขนส่ง งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร สถานที่ปฏิบัติงานคือสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดกำหนดการและช่วงเวลาปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

♦ ท่านสามารถรับชมวิดีโอประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้: ⇒⇒

โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 26 ตุลาคม 2560

ไม่มีหมวดหมู่