เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ยื่นพระราชสาส์นต่อประธานประเทศแห่ง สปป. ลาว


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำ สปป. ลาว ต่อ ฯพณฯ นายบุญยัง วอละจิด ประธานประเทศแห่ง สปป. ลาว ณ ทำเนียบประธานประเทศ (หอคำ) นครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้น เวลา 11.30 น. เอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสดังกล่าวที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีคณะทูตานุทูตและคู่สมรส ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ข้าราชการทีมประเทศไทยประจำ สปป. ลาว พร้อมคู่สมรส รวมทั้งผู้แทนสภาธุรกิจไทย – ลาว สมาคมนักธุรกิจไทยใน สปป. ลาว และกลุ่มธนาคารไทยใน สปป. ลาว มาร่วมงานประมาณ 80 คน

News and Activities