คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-ลาวเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ


เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ได้ให้การต้อนรับนายจตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย – ลาว พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยนายจตุรงค์ฯ ได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสภาธุรกิจฯ ในปีที่ผ่านมา อาทิ กิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทย – สปป. ลาว ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมสภาธุรกิจสัญจร ณ แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างดี และในปีนี้สภาธุรกิจฯ มีกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและ สปป. ลาว อาทิ แรลลี่ในเดือนพฤศจิกายน อีกด้วย  
ในโอกาสนี้ นายจาตุรงค์ฯ ได้เป็นผู้แทนสภาธุรกิจฯ รับมอบเงินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสภาธุรกิจฯ รวมทั้งส่งเสริมให้สภาธุรกิจมีบทบาทหลักในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและ สปป. ลาว ต่อไป

News and Activities