กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย ภาคเอกชนไทย และชาวไทยใน สปป. ลาวร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่เมืองทุละคม แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมถวายพระพุทธรูปและปัจจัยสมทบสร้างเจดีย์วัดป่าเทพสันดอน และกิจกรรมเติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้มให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านนายางด้วยการบูรณะหลังคาอาคารเรียน มอบเครื่องกรองน้ำ แบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการส่งเสริมการทำความดีและจิตสาธารณะ รวมถึงความสามัคคีของชาวไทยใน สปป. ลาว

News and Activities