พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 10 รูป และนั่งสมาธิ ณ วัดสีสะเกด นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดี โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการทีมประเทศไทย และครอบครัว พร้อมด้วยภาคเอกชนไทยและประชาชนชาวไทยใน สปป. ลาวเข้าร่วม

News and Activities