งานวันชาติ ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสมมาด พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแขกกิตติมศักดิ์ของ สปป. ลาว อีกทั้งได้รับเกียรติจากผู้แทนระดับสูงของฝ่ายลาว ได้แก่ นายเหียม พมมะจัน ประธานสมาคมลาว – ไทยเพื่อมิตรภาพ นางวิละวอน พันทะวง รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว นางคำเพา เอินทะวัน รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ นายทองพัด อินทะวง รองรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ฝ่ายไทยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และภริยา นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และภริยา นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และภริยา นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และภริยา นอกจากนั้น ยังมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย และ สปป. ลาว พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
และกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับ สปป. ลาว โดยเฉพาะในระดับประชาชน ที่มีความลึกซึ้ง ดุจญาติสนิทมิตรสหายด้วยสองประเทศมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและมีความเข้าอกเข้าใจกัน โดยได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ สปป. ลาว ที่กำหนดเป้าหมายให้หลุดพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี 2563 และเป็นประเทศ
ที่เชื่อมต่อไปยังนานาประเทศและแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมดื่มอวยพรแด่นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศ และถวายชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน รวมทั้งเพื่อมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับ สปป. ลาว

ภายในงานเลี้ยงรับรองได้มีการขับร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเพลงไทยและลาวร่วมสมัย โดยวง Bangkok Metropole และคุณรัดเกล้า อามระดิษ นักร้องและนักแสดงไทยที่มีชื่อเสียง อีกทั้งมีการแสดงฟ้อนรำชุด “จตุรภาอาณาสยาม” และเชิดหุ่นชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” จากคณะไก่แก้วการละคร ซึ่งเพิ่มสีสันให้แก่งานเลี้ยงรับรองอีกด้วย

News and Activities