ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์​ ที่ 13/2563​ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์​ ที่ 13/2563​ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

Announce