ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง รัฐบาล สปป.ลาว ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์​ ฉบับที่ 7/2563​ เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)

Announce