งานเสวนาออนไลน์ผ่าน Facebook Live ในหัวข้อเรื่อง ผลกระทบทางธุรกิจที่นักธุรกิจไทยในสปป.ลาว ควรรู้ในสถานการณ์โควิด-19


สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สภาธุรกิจไทย-ลาวและสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาว ขอเรียนเชิญนักธุรกิจไทยและผู้สนใจทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ผ่าน Facebook ในหัวข้อเรื่อง ผลกระทบทางธุรกิจที่นักธุรกิจไทยในสปป.ลาวควรรู้ในสถานการณ์โควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 11.30 นาฬิกา โดยจะถ่ายทอดสดตรงจากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

Announce