ขอเชิญชมภาพและวีดิทัศน์​พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563นีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563


ขอเชิญชมภาพและวีดิทัศน์​พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

ได้ตาม link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1XNPEE63FieHbdfxJcIWYpaZLaBpqB0XY?fbclid=IwAR3ffY0gfcuHGzvMcR_A04PofbpAFzi7Dd1U2EtnCFKxLTJAi1u_jgzgdG0
https://www.youtube.com/watch?v=mUsgGQp_DzI&fbclid=IwAR1jnzWkhJ8xifXmEqzqrWgIptEgV8iAEV2ErOcjyyjaUfRi3tPI7Y5cieU

News and Activities