ขอเชิญชมภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563


ขอเชิญชมภาพพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดองค์ตื้อมหาวิหาร นครหลวงเวียงจันทน์
ได้ตาม link ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/drive/folders/15KMNGMNyi0-GBPxYhQEROmBIEDXx7zxm?usp=sharing

News and Activities