ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 34/2563 เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 34/2563 เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเสมียน

Announce