ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 12/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดทำการฝ่ายกงสุลชั่วคราว


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 12/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดทำการฝ่ายกงสุลชั่วคราว

Announce