ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 21 /2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 21 /2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับและส่งใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ถนนไกสอน พมวิหาน เมืองจันทะบูลี ทุกวันในเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/1gA-E5kTGWkEGLxOpGuJk-07r5xs4jgTX/view และเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy, Vientiane โทร 021 – 214581 – 3 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2564)

Announce