กระทรวงแรงงาน ได้พัฒนาระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (Chatbot) ผ่านระบบ Line official ในชื่อ “น้องสิทธิ” เพื่อให้บริการด้านข้อมูลแก่แรงงานไทยและทายาทแรงงานในการติดตามสิทธิประโยชน์จากการไปทำงานในต่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการสามารถสนทนาสอบถามข้อมูลสิทธิ์ประโยชน์จากการไปทำงานต่างประเทศได้ตาม QR Code เพิ่มเพื่อน หรือจาก Line official โดยค้นหาคำว่า “@sitti”


กระทรวงแรงงาน ได้พัฒนาระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (Chatbot) ผ่านระบบ Line official ในชื่อ “น้องสิทธิ” เพื่อให้บริการด้านข้อมูลแก่แรงงานไทยและทายาทแรงงานในการติดตามสิทธิประโยชน์จากการไปทำงานในต่างประเทศ โดยผู้ใช้บริการสามารถสนทนาสอบถามข้อมูลสิทธิ์ประโยชน์จากการไปทำงานต่างประเทศได้ตาม QR Code เพิ่มเพื่อน หรือจาก Line official โดยค้นหาคำว่า “@sitti”

Announce