ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 25654 สถานะ ณ วันที่ 26 ก.ค. 2564


ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 25654 สถานะ ณ วันที่ 26 ก.ค. 2564

Announce