ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เลขที่ 42/2564 เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว


Announce