การส่งมอบรถแทรกเตอร์และรถบรรทุกแก่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22)


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (ค.ศ. 2021) นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ส่งมอบรถแทรกเตอร์และรถบรรทุก มูลค่า 1,862,625 บาท (ประมาณ 651,918,750 กีบ) แก่ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) แขวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ณ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ โดยมี นายสีปะไพ ไชสงคาม ปลัดกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้  สปป. ลาว นายดวงตาวัน สีสมบัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) เป็นผู้รับมอบ

การสนับสนุนรถแทรกเตอร์และรถบรรทุกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรกรรมแบบยั่งยืนให้เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ ใน สปป. ลาว โดยศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) เป็นหน่วยงานในการสาธิตการทำการเกษตรที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรมาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร ทั้งในด้านการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ และการลดระยะเวลาในการดำเนินการ อันจะช่วยส่งเสริมให้ สปป. ลาว เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของภูมิภาค

ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2021 ທ່ານ ເຈດສະດາ ກະຕະເວທິນ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຕາງຫນ້າລັດຖະບານໄທ ສົ່ງມອບລົດແທັກເຕີ້ ແລະ ລົດບັນທຸກ ມູນຄ່າ 1.862.625 ບາດ (ປະມານ 651.918.750 ກີບ) ແກ່ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ (ຫຼັກ 22) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ທີ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍມີ ທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສົງຄາມ ຫົວຫນ້າຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ດວງຕາວັນ ສີສົມບັດ ຫົວຫນ້າສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ (ຫຼັກ 22) ເປັນຜູ້ຮັບມອບ.

ການສະຫນັບສະຫນູນລົດແທັກເຕີ້ ແລະ ລົດບັນທຸກດັ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິກຳແບບຍືນຍົງ ໃຫ້ກະສິກອນ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈ ໃນ ສປປ ລາວ. ໂດຍສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ (ຫຼັກ 22) ເປັນຫນ່ວຍງານໃນການສາທິດການເຮັດກະສິກຳທີ່ທັນສະໄຫມ ໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານກະສິກຳມາຊ່ວຍໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດກະສິກຳ ທັງໃນດ້ານການເພີ່ມຜົນຜະລິດຕໍ່ຫນ່ວຍພື້ນທີ່ ແລະ ການຫຼຸດໄລຍະເວລາໃນການດຳເນີນການ ອັນຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດອາຫານທີ່ສຳຄັນຂອງພາກພື້ນ.

News and Activities