ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 52/2564 เรื่อง ปิดทำการฝ่ายกงสุลชั่วคราว

Announce