รัฐบาลไทยพร้อมส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครน

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในนามรัฐบาลไทยให้แก่ยูเครน จำนวน ๒ ล้านบาท (ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ) โดยมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ (เขตอาณาครอบคลุมยูเครน) จัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและนำไปมอบให้ยูเครนผ่านสภากาชาดยูเครน นั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้ดำเนินการจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่สภากาชาดยูเครนแจ้งว่ามีความต้องการอย่างยิ่งแล้ว เช่น อาหารแห้ง ผ้าห่มและถุงนอน สิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ชุดปฐมพยาบาล ฯลฯ และพร้อมทยอยส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่สภากาชาดยูเครนด้วยความร่วมมือของสภากาชาดโปแลนด์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบวิกฤตการณ์ในยูเครนต่อไป

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยอย่างยิ่งของรัฐบาลไทยต่อความเป็นอยู่ของพลเรือนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะสนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศในการบรรเทาผลกระทบของพลเรือนจากวิกฤตครั้งนี้

อนึ่ง ในปี ๒๕๖๒ รัฐบาลไทยเคยให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครน โดยมอบเงินช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการแพทย์แก่ผู้พลัดถิ่นในภาคตะวันออกของยูเครน จำนวน ๑ ล้านบาท ผ่านคณะกรรมการกาชาดสากล (International Committee of the Red Cross: ICRC) และสภากาชาดไทย

Announce