ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 12/2565 เรื่อง ปิดทำการฝ่ายกงสุลชั่วคราว

Announce