ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 13/2565 เรื่อง มาตรการเดินทางเข้า-ออก สปป ลาว ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Announce