มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565)

มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ
(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565)
– ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
– แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR / Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
– ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ
—————————————–
Entry Measures for Thai and Foreign Nationals
(From 1 July 2022)
– Thailand Pass not required
– Upon arrival, please present certificate of vaccination or RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure
– Medical insurance not required

Announce