กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565

กระทรวงการต่างประเทศประกาศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง ในจำนวนตำแหน่งเปิดรับสมัคร 50 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2022

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.mfa.go.th/th/content/สอบนักการทูต2565

https://mfa.thaijobjob.com/2022071/index.php

Announce