บทความใหม่ที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ Thailand NOW “The Many Lifetimes of the Tao Hong Tai Ceramics Factory” ติดตามโรงงานเซรามิค เถ้าฮงไถ่ ผู้สร้างผลิตภัณฑ์สุดฮิตทุกยุคทุกสมัย ที่ทำมาแล้วถึง 3 รุ่น จนกายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในศิลปะ

บทความใหม่ที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ Thailand NOW “The Many Lifetimes of the Tao Hong Tai Ceramics Factory” ติดตามโรงงานเซรามิค เถ้าฮงไถ่ ผู้สร้างผลิตภัณฑ์สุดฮิตทุกยุคทุกสมัย ที่ทำมาแล้วถึง 3 รุ่น จนกายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและผู้สนใจในศิลปะ

https://www.thailandnow.in.th/arts-culture/the-many-lifetimes-of-the-tao-hong-tai-ceramics-factory/?fbclid=IwAR24kM4XKQLCJrH7J2Nwn97RCrH5qb0ds5hqitA3ggy7gV_UsCkIekxc8dw

Announce