รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะเข้าพบอุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะเข้าพบอุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาวจิรัสยา พีรานนท์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้ต้อนรับ นายอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือน สปป.ลาว ภายใต้กิจกรรมเยี่ยมเยือนพื้นที่หอการค้าจังหวัดภาคอีสานตอนบน และเดินทางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน โครงการรถไฟลาว-จีน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2565

ในโอกาสดังกล่าว อุปทูตได้ให้ข้อมูลและพูดคุยกับคณะเกี่ยวกับบรรยากาศการค้าการลงทุนใน สปป.ลาว โอกาสจากการมีรถไฟลาว-จีนสำหรับนักธุรกิจไทย รวมทั้งโครงการสำคัญของไทยใน สปป.ลาว อาทิ โครงการพัฒนาเมืองทันสมัย (AMATA Smart & Eco City) ที่แขวงหลวงน้ำทาและแขวงอุดมไซ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลภาพรวมแก่คณะ ก่อนเข้าสู่กำหนดการศึกษาดูงานในลำดับต่อไป โดยคณะฯ จะเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจ สปป.ลาว เยี่ยมชมระบบโลจิสติกส์รถไฟลาว-จีน รวมทั้งศึกษาดูงานการค้าชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นต่อไป

ຮອງປະທານກຳມະການສະພາຫໍການຄ້າ ແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ຄະນະເຂົ້າພົບອຸປະທູດ ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ເມື່ອວັນທີ 28 ກັນຍາ 2022 ທ່ານນາງ ຈິຣັດສະຍາ ພີຣານົນ ອຸປະທູດ ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ອະທິ ພີຊານົນ ຮອງປະທານກຳມະການສະພາຫໍການຄ້າ ແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ຄະນະຈາກຫໍການຄ້າໄທ ແລະ ສະພາຫໍການຄ້າ ແຫ່ງປະເທດໄທ. ໃນໂອກາດເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ. ພາຍໃຕ້ກິດຈະກຳຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ຫໍການຄ້າຈັງຫວັດພາກອີສານຕອນເທິງ ແລະ ເດີນທາງການເຊື່ອມໂຍງການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງ 27-30 ກັນຍາ 2022.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ອຸປະທູດ ໄດ້ໃຫ້ຂໍມູນ ແລະ ໂອ້ລົມກັບຄະນະກ່ຽວກັບບັນຍາກາດການຄ້າ, ການລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ. ໂອກາດຈາກການມີລົດໄຟລາວ-ຈີນ ສຳລັບນັກທຸລະກິດໄທ. ລວມທັງ, ໂຄງການສຳຄັນຂອງໄທ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນ: ໂຄງການພັດທະນາເມືອງທັນສະໄໝ (AMATA Smart & Eco City) ທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ເຊິ່ງເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມູນພາບລວມແກ່ຄະນະກ່ອນເຂົ້າສູ່ກຳນົດການສຶກສາເບິ່ງວຽກງານໃນລຳດັບຕໍ່ໄປ ໂດຍຄະນະຈະເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສ້າງເຄືອຂ່າຍກັບພາກທຸລະກິດ ສປປ ລາວ, ຢ້ຽມຊົມລະບົບໂລຈິສຕິກລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ລວມທັງ, ສຶກສາເບິ່ງວຽກງານການຄ້າຊາຍແດນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ເຕ່ນ ຕໍ່ໄປ.

Announce