สนับสนุนนักกีฬาผู้พิการและนักกีฬาจาก สปป. ลาว เข้าร่วมการแข่งขัน SOSEA Unified Football Competition 2022

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจิรัสยา พีรานนท์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนนักกีฬาผู้พิการและนักกีฬาจาก สปป. ลาว เข้าร่วมการแข่งขัน SOSEA Unified Football Competition 2022 จำนวน 20,000 บาท โดยมีนายทองจัน อินทะจัก หัวหน้าบริหาร Special Olympics สปป.ลาว เป็นผู้แทนรับมอบ

การแข่งขันดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2565 โดยมีกรมนโยบายต่อผู้มีผลงาน คนพิการ และคนสูงอายุ สปป.ลาว กระทรวงแรงงานแห่ง สปป.ลาว ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อคนพิการและสูงอายุ และหัวหน้ากีฬา Special Olympics สปป.ลาว เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาและนักกีฬาของ สปป.ลาว ได้มีประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันระดับโลกต่อไป

การสนับสนุนดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ของ สปป. ลาว เพื่อส่งเสริมบทบาทหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเยาวชน สตรี และผู้พิการต่อไป

ເມື່ອວັນທີ 9 ພະຈິກ 2022 ທ່ານນາງ ຈິຣັດສະຍາ ພີຣານົນ ອຸປະທູດ ສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບງົບປະມານສະໜັບສະໜູນນັກກິລາຜູ້ພິການ ແລະ ນັກກິລາຈາກ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ SOSEA Unified Football Competition 2022 ຈຳນວນ 20.000 ບາດ ໂດຍມີທ່ານ ທອງຈັນ ອິນທະຈັກ      ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ Special Olympics ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ແທນຮັບມອບ.

ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ, ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດໄທ ລະຫວ່າງວັນທີ 12-16 ພະຈິກ 2022 ໂດຍມີກົມນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ສປປ ລາວ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ພາຍໃຕ້ກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນພິການ ແລະ ສູງອາຍຸ ແລະ ຫົວໜ້າກິລາ Special Olympics ສປປ ລາວ ເປັນໜ່ວຍງານຫຼັກ ຊຶ່ງເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກກິລາຜູ້ພິການທາງສະຕິປັນຍາ ແລະ ນັກກິລາຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີປະສົບການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການແຂ່ງຂັນລະດັບໂລກຕໍ່ໄປ.

ການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ, ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນການໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບອົງກອນຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສົ່ງເສີມບົດບາດ ຫຼື ການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນຂອງເຍົາວະຊົນ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ພິການຕໍ່ໄປ.

 

Announce