ขอเชิญร่วมลงนามถวายพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 24/2565

เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขอเชิญชาวไทยใน สปป.ลาว ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน ได้ที่อาคารที่ทำการฝ่ายกงสุล (หน่วย 15 ถนนบุลีจัน บ้านโพนสีนวน เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. (เฉพาะในวันทำการ) หรือลงนามถวายพระพรผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://wellwishes.royaloffice.th/

News and Activities