10/15/2020 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 32/2563 เรื่อง สปป. ลาวประกาศมาตรการผ่อนปรนการจำกัดบริเวณสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน 10/07/2020 วันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปี 2563 (ปรับ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2563) Royal Thai Embassy, Vientiane’s Official Holidays 2020 (updated as of 7 October 2020) 10/04/2020 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 31/2563 เรื่อง สปป. ลาวประกาศคงมาตรการผ่อนปรน มาตรการป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น และแก้ไขการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 10/01/2020 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริษัทดูแลระบบจองคิวและการตรวจลงตราออนไลน์ 10/01/2020 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในลาว 10/01/2020 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในลาว 10/01/2020 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 10/01/2020 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำหรับติดตามคดีความใน สปป. ลาว 10/01/2020 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 10/01/2020 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศ

ข่าว

กิจกรรม

สารเอกอัครราชทูต

ไทยและลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์และผลประโยชน์ผูกพันกันแน่นแฟ้น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกระดับ หนทางหนึ่งในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดคือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้คนไทยและคนลาวรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ไทย ลาว ให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ

ปฏิทิน

  October 2020  
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

เวลาทำการ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.

ฝ่ายกงสุล
วันจันทร์-วันศุกร์
08.30 น.–11.30 น. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารเท่านั้น
13.30 น.–15.30 น. รับหนังสือเดินทางคืนเท่านั้น

วันหยุดประจำสัปดาห์
วันเสาร์ - วันอาทิตย์

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.