02/17/2015 สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ขออภัย เว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง 09/15/2014 ประกาศกงสุล - การเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า 07/23/2014 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 07/22/2014 ประกาศกงสุล - มาตรการการตรวจคนเข้าเมือง 12/19/2013 ประกาศเอกอัครราชทูต-เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ข่าว

สารเอกอัครราชทูต

ไทย และ ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์และผลประโยชน์ผูกพันกัน แน่นแฟ้น และมีปฏิสัม-พันธ์ติดต่อกันในทุกระดับ หนทางหนึ่งในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้คนไทย และคนลาวรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้าง-สรรค์ความสัมพันธ์ไทย-ลาวให้พัฒนาก้าวหน้า อย่าง ไม่หยุดยั้ง และอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ

ปฏิทิน

  June 2015  
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

เวลาทำการ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.

ฝ่ายกงสุล
วันจันทร์-วันศุกร์
08.30 น.–12.00 น. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารเท่านั้น
13.00 น.–15.00 น. รับหนังสือเดินทางคืนเท่านั้น

วันหยุดประจำสัปดาห์
วันเสาร์ - วันอาทิตย์

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY VIENTIANE, LAO PDR.