06/09/2021 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 21 /2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 06/08/2021 ประกาสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 20/2564 เรื่อง การปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 - 19 มิถุนายน 2564 06/04/2021 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ที่ 19/2564 เรื่อง สปป.ลาวประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่าง 5-19 มิถุนายน 2564 05/21/2021 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 17/2564 เรื่อง สปป. ลาว ปรับมาตรการเพิ่มเติมในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564 05/21/2021 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 18/2564 เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการฝ่ายกงสุลชั่วคราว 05/11/2021 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 16/2564 เรื่อง การขออนุญาตเดินทางเข้า - ออก นครหลวงเวียงจันทน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 05/07/2021 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 05/07/2021 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ปีงบประมาณ 2564 สถานะวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 05/06/2021 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 15/2564 เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการฝ่ายกงสุลชั่วคราว 05/06/2021 ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 14/2564 เรื่อง สปป.ลาวคงมาตรการสกัดกั้นการระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่าง 6-20 พฤษภาคม 2564

ประกาศ

ข่าว

กิจกรรม

สารเอกอัครราชทูต

ไทยและลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์และผลประโยชน์ผูกพันกันแน่นแฟ้น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกระดับ หนทางหนึ่งในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดคือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้คนไทยและคนลาวรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ไทย ลาว ให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ

ปฏิทิน

  June 2021  
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

เวลาทำการ

เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น.

ฝ่ายกงสุล
วันจันทร์-วันศุกร์
08.30 น.–11.30 น. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารเท่านั้น
13.30 น.–15.30 น. รับหนังสือเดินทางคืนเท่านั้น

วันหยุดประจำสัปดาห์
วันเสาร์ - วันอาทิตย์

Copyright © 2015 ROYAL THAI EMBASSY, VIENTIANE, LAO PDR.