ข่าวและกิจกรรม ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว
ดูทั้งหมด
ประกาศและประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 7/2566 รับสมัครลูกจ้างในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

27 ก.ค. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 6/2566 รับสมัครลูกจ้างในตำแหน่ง พนักงานบริการ

27 ก.ค. 2566

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว

23 มิ.ย. 2566

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว

21 มิ.ย. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพโครงการฝึกอบรมผู้ส่งออกออนไลน์ 2566 (Online Exporter Incubation Program 2023)

15 มิ.ย. 2566

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนากสิกรรมแบบยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยเทคนิค-กสิกรรมดงคำช้าง

9 มิ.ย. 2566

ดูทั้งหมด