_

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

การเดินทางเข้าประเทศไทย Travelling to Thailand

30 กันยายน 2565
การเดินทางเข้าประเทศไทย Travelling to Thailand การเดินทางเข้าประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565) ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาโรงธรรม วัดพระธาตุโมลีโลกยะราม (วัดโมลี) นครหลวงเวียงจันทน์

29 กันยายน 2565
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาโรงธรรม วัดพระธาตุโมลีโลกยะราม (วัดโมล ...

รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะเข้าพบอุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

29 กันยายน 2565
รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะเข้าพบอุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาวจิรัสยา พีรานนท ...

COVID-19 SITUATION IN THAILAND

Thailand Pass

Information for non-Thai nationals planning to visit Thailand (during COVID-19 pandemic)

การตรวจลงตรา/VISA

ลงทะเบียนคนไทยใน สปป. ลาว

_

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์
08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น.

 

ฝ่ายกงสุล
วันจันทร์-วันศุกร์
09.00 น.–12.00 น. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารเท่านั้น
13.30 น.–16.00 น. รับหนังสือเดินทางคืนเท่านั้น

 

วันหยุดประจำสัปดาห์
วันเสาร์ – วันอาทิตย์

 

_

ลิงค์