_

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง

29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์มอบการสนับสนุนโครงการโรงเรียนมัธยมตอนต้นสีเขียวต้นแบบให้แก่กรมเยาวชน ศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว

28 พฤศจิกายน 2565
อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์มอบการสนับสนุนโครงการโรงเรียนมัธยมตอนต้นสีเขียวต้นแบบให้แก่กรมเยาวชน ศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏ ...

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราใน สปป. ลาว และแนวโน้มการเติบโตของตลาดยางพารา

25 พฤศจิกายน 2565
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราใน สปป. ลาว และแนวโน้มการเติบโตของตลาดยางพารา   เมื่อเดือน ส.ค. 2565 ศูนย์ BIC สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได ...

COVID-19 SITUATION IN THAILAND

Thailand Pass

Information for non-Thai nationals planning to visit Thailand (during COVID-19 pandemic)

การตรวจลงตรา/VISA

ลงทะเบียนคนไทยใน สปป. ลาว

_

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์
08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น.

 

ฝ่ายกงสุล
วันจันทร์-วันศุกร์
09.00 น.–12.00 น. ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารเท่านั้น
13.30 น.–16.00 น. รับหนังสือเดินทางคืนเท่านั้น

 

วันหยุดประจำสัปดาห์
วันเสาร์ – วันอาทิตย์

 

_

ลิงค์