ประกาศและประชาสัมพันธ์

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นำคณะทูตานุทูตและหัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเยี่ยมชมโครงการ Smart & Eco Cities ของ บ.อมตะ ซิตี้ จำกัด

7 มิ.ย. 2566

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว

5 มิ.ย. 2566

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2566

31 พ.ค. 2566

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะหัวหน้าสถาบันการต่างประเทศ

30 พ.ค. 2566

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมบริษัททิปโก้ แอสฟัลท์ ลาว จำกัด

24 พ.ค. 2566

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางซาวหนุ่มประชนชนปฏิวัติลาว

19 พ.ค. 2566

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาคมลาว-ไทยเพื่อมิตรภาพ

19 พ.ค. 2566

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะเจ้าแขวงหลวงพระบาง

15 พ.ค. 2566

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง

15 พ.ค. 2566