ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 14/2566 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

6 พ.ย. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 12/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

6 ต.ค. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

8 ก.ย. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที 5/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

29 มี.ค. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 3/2566 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

24 มี.ค. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 2/2566 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

17 มี.ค. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 2/2566 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

17 มี.ค. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 1/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

3 มี.ค. 2566

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ที่นั่ง ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

29 พ.ย. 2565