ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ รับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น (ฝ่ายกงสุล) 1 ตำแหน่ง

18 ก.ค. 2567

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 4/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

22 มี.ค. 2567

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 3/2567 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

15 มี.ค. 2567

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 2/2567 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

11 มี.ค. 2567

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 1/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

19 ก.พ. 2567

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 1/2567 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

16 ม.ค. 2567

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 14/2566 เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

6 พ.ย. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 12/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในลาว

6 ต.ค. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ที่ 8/2566 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

8 ก.ย. 2566