วีซ่า Non-Immigrant “B” (คนอยู่ชั่วคราวประเภท B: ทำงาน ติอต่อธุรกิจ หรือประชุม)

วีซ่า Non-Immigrant “B” (คนอยู่ชั่วคราวประเภท B: ทำงาน ติอต่อธุรกิจ หรือประชุม)

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ค. 2567

| 50,288 view

Non-B_Visa_Page_4 Non-B_Visa_Page_5 Non-B_Visa_Page_6       

เอกสารประกอบ