ลงทะเบียนข้อมูลคนไทยใน สปป. ลาว

ลงทะเบียนข้อมูลคนไทยใน สปป. ลาว

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2567

| 1,571 view

"ข้อมูลที่ท่านกรอกจะถือเป็นความลับและจะใช้เพื่อประโยชน์ในราชการเท่านั้น เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการช่วยเหลือที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในกรณีฉุกเฉิน"

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcpeFF1URHbwdzw8_BUOjsXg_JwSmkQYb9_S74ABr-DjFuKw/viewform?pli=1

QR_Code_ลงทะเบียนคนไทยใน_สปป_ลาว