สัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ

สัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.พ. 2566

| 1,471 view

สัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษ

          รายชื่อประเทศของผู้มีสัญชาติที่มีวิธีการพิจารณาเป็นพิเศษในการขอวีซ่าเข้าประเทศไทย 29 ประเทศ ดังนี้

 1. จีน*
 2. บังกลาเทศ**
 3. เนปาล**
 4. ปากีสถาน**
 5. ศรีลังกา**
 6. อียิปต์**
 7. อิหร่าน**
 8. เลบานอน**
 9. ปาเลสไตน์**
 10. เยเมน**
 11. แอลจีเรีย**
 12. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง**
 13. แคเมอรูน**
 14. สาธารณรัฐคองโก**
 15. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC)**
 16. อิเควทอเรียลกินี**
 17. กินี**
 18. กานา**
 19. ไลบีเรีย**
 20. ลิเบีย**
 21. เซาตูเมและปรินซิป**
 22. เซียร์ราลีโอน**
 23. โซมาเลีย**
 24. ซูดาน**
 25. ไนจีเรีย***
 26. เกาหลีเหนือ****
 27. อัฟกานิสถาน****
 28. อิรัก****
 29. ซีเรีย****

*บุคคลสัญชาติจีนที่ขอวีซ่าเพื่อพำนักในประเทศไทยมากกว่า 90 วัน เช่น Non-B (ทำงาน), Non-ED (เรียนหนังสือ), Non-O (ติดตามสามี/ภรรยา/บุตร) จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ ซึ่งใช้เวลา 2-4 สัปดาห์ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
ไม่ออกวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist)/เดินทางผ่าน (Transit) ให้บุคคลสัญชาติจีนที่ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว ที่เพิ่งเดินทาง
ออกมาจากประเทศไทยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

**บุคคลสัญชาติกลุ่มนี้ที่ไม่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์

***บุคคลสัญชาติไนจีเรียที่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาว เท่านั้นที่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติจากทางการ สปป. ลาว

****บุคคลสัญชาติเกาหลีเหนือ อัฟกานิสถาน อิรัก และซีเรีย ที่มีถิ่นพำนักใน สปป. ลาวเท่านั้นที่สามารถยื่นขอวีซ่ากับ
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โทร. (+856) 21-453-916, (+856) 20 5551 2228 หรืออีเมล [email protected]