วันที่นำเข้าข้อมูล 9 Jan 2023

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 May 2024

| 10,228 view

Royal Thai Embassy

Kaysone Phomvihane Avenue, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: (856-21) 214 581-3

Fax: (856-21) 214 580

E-mail: [email protected]

Website: https://vientiane.thaiembassy.org

Consular Affairs 

15 Rue Bourichane, Phonsinuan Village, Vientiane, Lao PDR

Telephone (+856-21) 453-916, (+856 20) 5551-2228

Email: [email protected]

Visa Application Hours: 09.00 – 12.00 hours, Monday – Friday (except Thai & Lao official holidays)

Visa Collection Hours: 13.30 – 16.00 hours, 2 days after submitting the application, e.g. Monday submission, Wednesday collection; Friday submission, Tuesday collection

Royal Thai Consulate-General, Savannakhet

No.9 Road Ban Huameuang N, Kaysone Phomvihane City, Savannakhet Province, Lao PDR

Telephone (856-41) 212-373

Facsimile (856-41) 212 370

E-mail [email protected]

Website http://savannakhet.thaiembassy.org

Visa Application Hours: 09.00 – 11.00 hours Monday – Friday (except Thai & Lao Official Holidays)

Visa Collection Hours: 14.00 – 16.00 hours on the next working day

OFFICE OF THE AIR ATTACHE, ROYAL THAI EMBASSY

789 UNIT 29 SOI 1, BAN DONKOI, SISATHANAK DISTRICT, VIENTIANE, LAO PDR

Group Captain Rungroj Sukhum : Air Attaché and Deputy Defence Attaché of Thailand to the Lao People’s Democratic Republic

Tel: +856-21-330-486 +856-20-9131-9988

E-mail: [email protected] , [email protected]

สำนักงานผู้ช่วยทหารบก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก พันเอก นิธิโรจน์ วรชาติธนะสาร

เลขที่ 203 หน่วยที่ 12 บ้านท่าพะลานไช เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์

(856 21) 312717

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) นายกวิน วิริยพานิชย์

เลขที่ 28 ถนนไกสอน พมวิหาน บ้านนาไซ เมืองไซเสดถา นครหลวงเวียงจันทน์

โทรศัพท์ (856 21) 413704, (856 21) 413706, (856 21) 412089

อีเมล [email protected][email protected]